Skagerrakrittet

Project

Reglement

Vi følger NCF’s regelverk, www.sykling.no

Påmelding

All påmeldingen skjer via nettpåmeldingen på våre hjemmesider. Det betales med kort og påmeldingen er bindende. Når påmelding og betaling er bekreftet og registrert vil deltageren føres opp på våre offisielle startlister. Om du etter registrert påmelding foretar endringer som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende bli refundert. Påmeldingen gir oss også rett til å bruke informasjon knyttet til deltagerens navn og resultater på Internett.

Sykdom/skade/uheldige omstendigheter

I tråd med generelle regler for tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man ikke kan stile til start. Dette gjelder også ved sykdom. Undersøk med eget forsikringsselskap da denne type hendelser kan være dekket gjennom personlige forsikringer.

Kjøp og salg av startnummer

Skagerrakrittet har ikke kjøp og salg av startnummer. Dersom det er uavhentede startnummer på rittdagen åpnes det for kjøp av disse på arenaen.

Parkering

Alle skal parkere bil på anvist parkeringsplass

Maksimumstider

Vi opererer med maksimumstider, ankommer man Myra skole etter et gitt tidspunkt må man av sikkerhetshensyn avbryte rittet. Det blir informert om maksimumstider her.

Brudd og/eller skader

Alle ryttere oppfordres til å melde inn til sekretariatet umiddelbart om de bryter rittet. Dette gjøres til telefonnummeret som er oppgitt på startnummeret. Dette for at vi skal ha oversikt over alle ryttere, og for å kunne yte service til pårørende etc.

Skader

Oppdager du skadde personer underveis i rittet, meld dette til nærmeste funksjonær.
Prøv å skaffe deg omfanget av skaden og posisjonen på skadestedet.

Deltagers Ansvar

 • Deltagere er selv ansvarlig for at alle personlige opplysninger er korrekte.
 • Deltagere er ansvarlig for at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trasé og klasse.
 • Deltagere er ansvarlig for å hente ut sin deltagerkonvolutt i god tid før egen start.
 • Deltagerbevis må fremvises ved uthenting av deltakerkonvolutt.
 • Deltager kan bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av startnummer. (Deltagere uten medbrakt deltagerbevis må påregne ventetid)
 • Alle deltakere fra 17 år må ha gyldig lisens (aktiv- eller engangs) og er derved også forsikret av arrangør i følge NCFs reglement.
 • Utøvere med Aktivlisens må medbringe denne ved avhenting av startnummer. (Kan denne ikke fremvises må det påregnes ventetid.)
 • Det er forbudt å starte i annen pulje enn den man har blitt tildelt.
 • Alle deltagere må selv sørge for å feste startnummer og chip etter anvisningen. Info i konvolutt.
 • Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei. For øvrig skal arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.
 • Alle skal opptre som gode sportsmenn og ikke på noen måte hindre andre deltagere.
 • Det er strengt forbudt å sykle under annen persons navn.
 • Alle deltagere må bære godkjent hjelm under hele rittet.
 • Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve eller trekke) av utenforstående.
 • Deltagerne er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr forøvrig.
 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt. Man skal kun benytte merkede kastesoner.Oppdager du skadde personer underveis i rittet, meld dette til nærmeste funksjonær.

Diskvalifikasjon

Brudd på en eller flere av ovenstående betingelser kan medføre diskvalifikasjon. Bruk av forbudte stoffer/doping/stimulerende midler eller liknende vil føre til umiddelbar diskvalifikasjon. Dette vil også bli innrapportert til gjeldende forbund.

 

Kontakt oss Del dette Abonner på Nyhetsbrev
 
Takk for at du abonnerer på vårt nyhetsbrev.
×
 
Takk! Meldingen din har blitt sendt til oss.
×
×